کایر پایپ چیست ؟

کایر پایپ چیست ؟

اتصالات پنج لایه کایرپایپ هیچگونه محصول مشابهی ندارد .
اتفاقی که در لوله کشی ها می افتاد و نقصی که در لوله کشی وجود داشت، شرکت کایر پایپ را مصمم کرد تا محصولی تولید کند که عاری از این نقص باشد و این نقص، نشتی آب در اتصالاتی که در لوله کشی ها استفاده میشد، بود.
این اتصالات به دلیل نداشتن ضریب انبساط و انقباض یکسان بین لوله و اتصال و داشتن اورینگ آب بندی روی اتصال باعث نشتی میشد که خب بالطبع زمانش مشخص نبود . ممکن بود 6 ماه،5 سال یا 10 سال باشد، به هرحال این اتفاق رخ میداد، مخصوصا در سیستم فنکوئل. درنتیجه این نقص باعث شد با تحقیق و استفاده از تکنولوژی، اتصالاتی که فاقد اورینگ آبندی و متریال یا جنس آن از جنس لوله(PE-RT)  باشد، تولید شود . زمانی که این اتصالات با جوش پلاستیک به لوله وصل میشوند، نشتی آب به صفر میرسد،  به دلیل اینکه لوله و اتصال ضریب انبساط و انقباض یکسان دارند.
کایرپایپ توانسته گواهینامه استاندارد ، گواهینامه مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی ،گواهینامه بهداشتی از وزارت بهداشت و CE اتحادیه اروپا را به دست آورد.