محصولات دوریس

شرکت دوریس پارس از سال 1373 با نام بازرگانی برادران طیبی شروع به فعالیت نموده و

شرکت دوریس پارس از سال 1373 با نام بازرگانی برادران طیبی شروع به فعالیت نموده و در سال  1386 با تغییر نام دوریس پارس (سهامی خاص) و با ثبت برندهای

Delmon , dop , doris در صنعت  لوازم بهداشتی ساختمان در امر تولید   

واردات  و بسته بندی محصولات مشغول به خدمت در این عرصه می باشد.

تامین نیازهای مصرف کنندگان  ایرانی با هر نوع سلیقه ای و با کیفیت

مطلوب رسالت این شرکت می باشد.

بیشتر

لیست مقایسه محصولات

انصراف

لیست مقایسه محصولات

انصراف